Můj profil

Bc. Petra Lacinová
Mgr. Petra Pospíšilová (Lacinová)

Mgr. Petra Pospíšilová (Lacinová)

2020 – absolventka magisterského studia Slovenské zdravotnické univerzity v Bratislavě, obor fyzioterapie

Od 2017 – Nestátní zdravotnické zařízení – soukromá praxe

2017 – Navázání spolupráce s portálem topskoly.cz – články o dětské problematice z pohledu fyzioterapeuta a vedení odborné poradny

2017 – Rebarborka s.r.o., ambulatní rehabilitace

2016 – 2017 – ORTOTIKA s.r.o.

2016 – dosud – přednášková a lektorská činnost v Centru pro rodinu a sociální péči v Brně („Vady páteře u dětí“, „Zacházení s kojencem“, lektor Baby masáží)

2013 – Osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

2012 – 2016 – Centrum Kociánka, oddělení rehabilitace

2011 – dosud – lektorství cvičení pro těhotné (Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně)

2011 – absolventka bakalářského studia LF Masarykovy univerzity v Brně, obor fyzioterapie

Absolvované odborné kurzy:

2019 – Certifikovaný kurz fyzioterapeutů v rehabilitační léčbě některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové (Hana Volejníková)

2018 – Pánevní dno – workshop (Mgr. Olga Gruberová)

2017 – Inovované Klappovo lezení – kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě (Jarmila Čápová, Mgr. Věra Kučerová)

2017 – Diagnostika a terapie funkce nohy z pohledu vývojové kineziologie (Mgr. Lucie Kinclová, Ph.D.)

2016 – BPP v terapii dětí část A, B, C (Jarmila Čápová)

2016 – Proprio – nová koncepce vložek (Vladan Princ, Ottobock)

2016 – Komplexní terapeutické postupy pro novorozence a kojence se specifickými potřebami (Mgr. Olga Večeřová)

2016 – odborná konference „Umění fyzioterapie – dětská noha ve fyzioterapii, ortopedii a podiatrii“

2016 – refresh kurz Medical Taping Concept

2015 – Komplexní kineziologický rozbor (Mgr. Kateřina Honová)

2015 – Neuro-vývojová stimulace (Marja Volemanová)

2015 – Masáže dětí a kojenců (pod vedením Mgr. Jany Hašplové)

2015 – Terapeutický koncept Bazální posturální programy (pod vedením Jarmily Čápové)

2015 – „Něžná náruč rodičů“ (pod vedením Evy Kiedroňové)

2014 – Úvodní kurz neuro-vývojového programu (Marja Volemanová)

2014 – Principy sezení a správného držení těla (MUDr. Lia Vašíčková)

2014 – Dornova metoda plus a základy Breussovy masáže

2013 – Medical Taping Concept (pod vedením Lucie Krestové)

2013 – Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie (pod vedením Mgr. Barbary Fisherové)

2012 – Aktivace pohybového systému v polohách vývojové kineziologie s využitím principů metody Roswithy Brunkow

2012 – Základní principy metody Roswithy Brunkow

2012 – Cvičení na labilních plochách a s overbally