Vadné držení těla u dětí

Skutečný problém nebo jen mýtus?

Základním projevem života člověka je POHYB řízený nervovou soustavou, který nejenže napomáhá formovat pohybový aparát, ale podporuje i správnou funkci oběhové soustavy a vnitřních orgánů.
V dnešní době je však pohybu vyhrazeno čím dál méně času. Nejen dospělí, ale i děti tráví stále více svého ať již pracovního, nebo volného času, aktivitami u počítače, televize či tabletu – navíc se špatnými sedacími návyky. Pokud se k tomu přidá i nadváha a obezita z nadměrného příjmu potravy, má to nepříznivý vliv na celý náš organismus.
Nedostatek přirozeného pohybu pak vede k postupnému úbytku svalové hmoty, zkracování svalů i šlach, snížení cirkulace krve i lymfy, nesprávné funkci vnitřních orgánů, poklesu obranyschopnosti organismu, zhoršení kvality, koordinace pohybu a rovnováhy, k častějšímu vzniku úrazů. V neposlední řadě má nedostatek pohybu neblahý vliv i na psychiku jedince.

Jaký to má celkový vliv na pohybový systém?

Dříve se na pravidelných preventivních prohlídkách u dětí vyšetření pohybové soustavy podceňovalo. Důkazem je populace dnes již dospělých jedinců, kteří ve velké většině trpí bolestmi zad, hlavy, kloubů a dalšími obtížemi.
Je potřeba si tedy uvědomit, že svalová nerovnováha a nesprávné zatížení pohybového aparátu plynoucí z nedostatku pohybu vede ke vzniku tzv. vadného držení těla, a to již od dětského věku.
Nyní se udává alarmující 80% výskyt vadného držení těla v dětské populaci. Navíc se stále zvyšují počty dětí a adolescentů s bolestmi zad, hlavy, dolních končetin atd. Vadné držení těla je dnes již jednou z diagnóz a někteří odborníci tento aktuální problém nazývají „pandemií moderní doby“.

Proč je ale potřeba věnovat tomuto problému pozornost?

Vadné držení těla je v podstatě důsledek dlouhotrvajících zvyků, které nervový systém po čase vyhodnotí jako zvyky „správné“ a využívá je přednostně. Vlivem takového dlouhodobého a nesprávného zatížení pohybového aparátu tak postupně dochází u prvotně funkčního problému k poškození struktury určité části těla, která je už spojena s degenerací tkání a je nevratná (např. poškození meziobratlové ploténky, poškození nervů, artrózy kloubů, strukturální bolesti zad a mnoho dalšího). Navíc je funkční a následně i strukturální problém doprovázen bolestí, jež výrazně zhoršuje kvalitu života člověka.

Jak vlastně vadné držení těla u dětí vzniká?

Mnoho lidí zastává názor, že děti jsou „křivé“, protože denně nosí těžké aktovky. Bohužel vadné držení těla není možné chápat jen jako důsledek nošení školní brašny. Je potřeba se na příčinu vzniku dívat komplexně.
Obecně lze příčiny vzniku rozdělit na vnitřní a vnější. Mezi ty vnitřní, jež vedou k rozvoji vadného držení těla, se řadí například různé vrozené vady, úrazy, zánětlivá a nádorová onemocnění, oslabení svalů při akceleraci růstu, onemocnění dýchacích cest jako např. astma a v neposlední řadě i třeba poruchy zraku (krátkozrakost). Tyto příčiny je často velmi obtížné ovlivnit.
Naproti tomu jsou vnější příčiny vzniku vadného držení těla ovlivnitelné poměrně snadno, protože úzce souvisí s životním stylem. Řadí se zde nesprávná výživa, pohybová chudost a nerovnoměrné rozložení pohybové aktivity během dne i týdne, dlouhodobé setrvávání v jedné pracovní pozici ve škole (sed v lavici), nevyhovující nábytek jak doma, tak i ve škole, nošení nadměrně těžké aktovky, velké množství úkolů, které dítěti brání odpolední volný čas trávit pohybem. Nevhodné jsou taktéž jednostranně zaměřené aktivity, které vedou k asymetrickému přetěžování (hokej, florbal, tenis, sportovní gymnastika, hra na housle či kytaru atd.). Příčinou mohou být i příliš vysoké nároky ze strany rodičů na dítě, které se pak opakovaně ocitá ve stresových situacích a nemá dostatek prostoru na odpočinek a regeneraci.
Vše výše jmenované se týká především dětí předškolního a školního věku. Musím však upozornit i na vliv přetěžování dítěte už v kojeneckém věku. Nevhodná manipulace v rané fázi vývoje, využívání nevhodných pomůcek, časné posazení a postavení dítěte je považováno za rizikové pro vznik svalové nerovnováhy, která dlouhodobým působením vede také ke vzniku vadného držení těla v pozdějším věku.

Závěrem

bych chtěla shrnout, že vadné držení těla a s ním spojená svalová dysbalance je rizikovým terénem pro rozvoj bolestivých stavů. Příčinu vzniku těchto problémů je nutné hledat už v dětství a s preventivními opatřeními je vhodné začít od raného věku dítěte. Naproti tomu vhodné pohybové zatížení udržuje celé tělo funkční, nevede k poškozování struktury, zvyšuje výkon organismu i obranyschopnost a přispívá k celkové psychické pohodě.

V dnešním článku jsme se seznámili s pojmem vadného držení těla a s možnými riziky a dopady na lidský organismus ať už u dětí nebo dospělých. V příštích článcích se můžete těšit například na to, jaké typy vadného držení těla u dětí můžeme nalézt, jak je poznáte u svých vlastních dětí doma, jaké jsou možnosti terapie či prevence vzniku tohoto problému.

No Comments

Zveřejnit komentář